ari's enigmail/pEp-on-linux build system this _also_ lives in https://pep.foundation/dev/repos/enigmailpEp/ in linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

28 wiersze
757B

 1. --- a/server/Makefile.conf Wed Nov 08 22:53:14 2017 +0100
 2. +++ b/server/Makefile.conf Tue Nov 14 11:51:20 2017 +0100
 3. @@ -100,18 +100,18 @@
 4. ######### Engine #########
 5. -ENGINE_INC=-I$(HOME)/code/engine/build/include
 6. -ENGINE_LIB=-L$(HOME)/code/engine/build/lib
 7. +ENGINE_INC=-I$(HOME)/build/include
 8. +ENGINE_LIB=-L$(HOME)/build/lib
 9. ######### Etpan #########
 10. -ETPAN_INC=-I$(HOME)/code/libetpan/build/include
 11. -ETPAN_LIB=-L$(HOME)/code/libetpan/build/lib
 12. +ETPAN_INC=-I$(HOME)/build/include
 13. +ETPAN_LIB=-L$(HOME)/build/lib
 14. ######### Event #########
 15. -EVENT_INC=-I$(HOME)/code/libevent-2.0.22/build/include
 16. -EVENT_LIB=-L$(HOME)/code/libevent-2.0.22/build/lib
 17. +EVENT_INC=-I$(HOME)/build/include
 18. +EVENT_LIB=-L$(HOME)/build/lib
 19. ######### GPGME #########