a simple multithreaded webserver
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Volker Birk 8b07cc5d54 typo 1 miesiąc temu
build-windows build-windows 3 miesięcy temu
htdocs even more weird 3 miesięcy temu
.gitignore no auto conversion to std::string() 3 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 3 miesięcy temu
Makefile typo 1 miesiąc temu
README.md link to sample 3 miesięcy temu
test_webserver.cc avoid SIGABRT 3 miesięcy temu
webserver.cc revert to rev 49fe188132 and pass reuse_addr==false to CTOR of _acceptor 3 miesięcy temu
webserver.hh moving webserver to background thread 3 miesięcy temu

README.md

webserver

a simple multithreaded webserver

for usage see this sample